Transformatie van De Nerderlandse Munt

Transformatie en herbestemming van het Muntgebouw. Het rijksmonumentale gebouw en bijbehorende bijgebouwen transformeren tot een mix van functies.

Omloop - Laan van Chartroise Utrecht

Sloop van ca. 175 woningen, Nieuwbouw ca. 300 woningen en Herprofileren van de Omloop

Muinck de Keizerlaan

Sloop van 8 woningen en 8 bedrijfsunits en de nieuwbouw van 24 woningen.

Herontwikkeling Kanaleneiland Centrum

Bouwrijp en woonrijpe oplevering van 4 deelgebieden.
Begeleiding gronduitgifte, bestemmingsplan, ontwerp en realisatie inrichting openbare ruimte

Herontwikkeling winkelcentrum De Gaard

Bestemmingsplan, bouwplan VO en DO, inrichtingsplan VO en DO en Omgevingsvergunning

Ontwikkeling 'Initiatieven strook' en langzaamverkeersverbinding Werkspoorkwartier Utrecht

Transformatie van terrein van zware industrie naar meer stadsgerichte bedrijven (Werkspoorkwartier). Ontwerp en aanleg recreatief pad en uitgifte grond t.b.v. aangrenzende initiatieven (Vlampijpzone)

Woningbouw Viconalocatie Utrecht

Nieuwbouw 206 wooneenheden (ca. 30 m2),
herbouw monumentaal industrieel erfgoed (Vicona fabriek),
ondergrondse parkeergarage en herinrichting openbare ruimte

Gebiedsontwikkeling voormalig ziekenhuislocatie Oudenrijn Utrecht 'Up Living'

Exploitatieovereenkomst, Stedenbouwkundig plan, Beeldkwaliteitsplan, Bestemmingsplan en Inrichtingsplan

Gebiedsontwikkeling Kop van Lombok Utrecht fase 1

Grondregeling en uitgiftecontracten, herinrichting openbare ruimte, ondergrondse parkeergarage (230pp) op basis van Design en Build overeenkomst

Gebiedsontwikkeling Kop van Lombok Utrecht fase 2

Heronderhandeling uitgifteovereenkomst, omgevingsvergunning en afronding realisatie openbare ruimte

Sociale woningbouw Van Imhoffstraat Utrecht

Oorspronkelijk plan: Herontwikkeling Hart van Lombok. Voormalig St. Antoniusklooster (monument) met dienstengebouw in eigendom van Mitros. Monumentaal klooster afgestoten, dienstengebouw sloop nieuwbouw van 31 huurappartementen. Startnotitie, ruimtelijke onderbouwing, VO, DO bouwplan, Uitgebreide projectprocedure

Politiekantoren Leidsche Rijn, Doorn en Houten

Nieuwbouw huisvesting, tevens aanleg beveiligde buitenterreinen

Welkom op de website van Twan Toonen Projectmanagement.

Twan Toonen Projectmanagement adviseert en begeleidt uw ruimtelijke- en bouwprojecten. Van stedenbouwkundige plannen, bestemmingsplannen en verwerving van gronden, tot het herontwikkelen en realiseren van gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte.

Hierbij wordt met een persoonlijke en energieke aanpak gestuurd richting het resultaat.
Twan Toonen is een projectleider die met een energieke aanpak en veel doorzettingsvermogen zijn projecten aanstuurt richting het resultaat. Daarbij hoort ook het managen van het krachtenveld van stakeholders. Met zijn ervaring is hij deskundig op vele terreinen binnen ruimtelijke ontwikkelingen. Hij hanteert een pragmatische benadering en zoekt samen met zijn projectteam met veel inventiviteit naar oplossingen. Hij heeft een toegankelijke houding en een goed gevoel voor verhoudingen, zowel op de werkvloer of bouwplaats als op bestuurlijk niveau.