ProjectWoningbouwontwikkeling in eigen beheer in gemeente Mook en Middelaar
StatusIn uitvoering (fase 1: 2009-2007, fase 2 2018 tot heden)
Programma7 vrijesector- (in uitvoering) en 7 starterswoningen (gerealiseerd) incl. aanleg openbare ruimte
(Deel) resultaten:Stedenbouwkundig plan, verkaveling en bestemmingswijziging
Verkoop woningen (1e fase)
Bouwplan tot en met realisatie en oplevering (1e fase)
Uitgifte gronden (fase 2)
Aanleg uitbreiding rioolvoorzieningen en aanleg openbare ruimte (fase 1 en 2)
OpdrachtgeverEigenbeheer: Twan Toonen Bouwprojecten BV