ProjectHerontwikkeling winkelcentrum De Gaard
StatusIn uitvoering (opdracht periode van 2015 tot heden)
ProgrammaUitbreiding winkelcentrum van 4.800 naar 8.700 m2 bvo en aanleg nieuw ontmoetingsplein, toevoeging van woningen, uitbreiding parkeerplaatsen, en herinrichting openbare ruimte
Als projectmanager verantwoordelijk voor:Opstellen en bestuurlijke besluitvorming bestemmingsplan
Afstemming bouwplan (VO en DO) en Omgevingsvergunning
Vaststellen inrichtingsplan (VO en DO) en afstemming met beheerders
Overdracht heringerichte openbare ruimte aan beheerders
Participatie: Coproductie
OpdrachtgeverGemeente Utrecht
Ontwikkelaar/beleggerTOP Vastgoed, Fimek en Nevo Vastgoed (Van Der Vorm)