ProjectSloop- Nieuwbouw socialewoningbouw Omloop-Laan van Chartroise Utrecht
StatusPlanvorming en programma van Eisen
ProgrammaSloop van ca. 175 woningen, Nieuwbouw ca. 300 woningen en Herprofileren van de Omloop
Als projectmanager verantwoordelijk voor:Programma van Eisen
Stedenbouwkundig plan, Beeldkwaliteitsplan en Inrichtingsplan
Opstellen en bestuurlijke besluitvorming bestemmingsplan
Begeleiden omgevingsvergunningen
Participatie: Informatie en consultatie
OpdrachtgeverGemeente Utrecht
Ontwikkelaar/beleggerWoningbouwcoöperatie Mitros