ProjectSloop- Nieuwbouw sociale woningbouw Muinck de Keizerlaan
StatusPlanvorming en programma van Eisen
ProgrammaSloop van 8 woningen en 8 bedrijfsunits en de nieuwbouw van 24 woningen.
Als projectmanager verantwoordelijk voor:Programma van Eisen
Stedenbouwkundig plan, Beeldkwaliteitsplan en Inrichtingsplan
Opstellen en bestuurlijke besluitvorming bestemmingsplan
Begeleiden omgevingsvergunningen
Participatie: Informatie en consultatie
OpdrachtgeverGemeente Utrecht
Ontwikkelaar/beleggerWoningbouwcoöperatie Mitros