ProjectWoningbouw Viconalocatie Utrecht
StatusGerealiseerd (opdracht periode van 2015 tot en met 2017)
ProgrammaNieuwbouw 206 wooneenheden (ca. 30 m2), herbouw monumentaal industrieel erfgoed (Vicona fabriek), ondergrondse parkeergarage en herinrichting openbare ruimte
Als projectmanager verantwoordelijk voor:Startnotitie
Stedenbouwkundig programma van eisen
Anterieure overeenkomst
Opstellen en bestuurlijke besluitvorming bestemmingsplan
Afstemming bouwplan (VO en DO) en Omgevingsvergunning
Vaststellen inrichtingsplan (VO en DO) en afstemming met beheerders
Participatie: Informatie en consultatie
OpdrachtgeverGemeente Utrecht
Ontwikkelaar/beleggerWoonfront Rotsoord Utrecht bv, StuWorld