IDProjectPeriodeProgrammaOmschrijvingDienstOpdrachtgeverOntwikkelaar / belegger
Herontwikkeling De Nederlandse Munt2020-hedenTransformatie en herbestemming van het Muntgebouw. Het rijksmonumentale gebouw en bijbehorende bijgebouwen transformeren tot een mix van funkties zoals kantooren , werkruimten, bijeenkomst- en vergaderruimten, horeca, voorzieningen enz. totaal ca. 14.500 m2 bvo.Programma van Eisen, Anteriuere overeenkomst, financiele haalbaarheid, bestemmingsplan, begeleiden omgevingsvergunning.Informatie en consultatieGemeente UtrechtAPF en AM
Sociale woningbouw Omloop-Laan van Chartroise2019-hedenSloop van ca. 175 woningen, Nieuwbouw ca. 300 woningen en herprofileren van de OmloopProgramma van Eisen, Anteriuere overeenkomst, financiele haalbaarheid en bestemmingsplanInformatie en consultatieGemeente UtrechtMitros
Sociale woningbouw De Muinck Keizer locatie2019-hedenSloop van 8 woningen en 8 bedrijfsunits en de nieuwbouw van 24 woningen.Programma van Eisen, Anteriuere overeenkomst, financiele haalbaarheid en bestemmingsplanInformatie en consultatieGemeente UtrechtMitros
Herontwikkeling Kanaleneiland Centrum2015-20201100 woningen, deels nieuwbouw en deel renovatie verdeeld over 4 deelgebieden, cultureel programma (ROC, bibliotheek, Wijk Service Centrum). Deels huur en deels koopBouwrijp en woonrijpe oplevering van 4 deelgebieden. Begeleiding gronduitgifte, bestemmingsplan, ontwerp en realisatie inrichting openbare ruimteInformatie en consultatieGEM Kanaleneiland CV (samenwerking tussen Portaal, Mitros, Heijmans Ontwikkeling en Gemeente UtrechtHeijmans Ontwikkeling, Vesteda, Mitros, Syntrus Achmea, Aventicum
Herontwikkeling winkelcentrum De Gaard2016-2020Uitbreiding winkelcentrum van 4.800 naar 8.700 m2 bvo en aanleg nieuw ontmoetingsplein, toevoeging van woningen, uitbreiding parkeerplaatsen, en herinrichting openbare ruimteBestemmingsplan, bouwplan VO en DO, inrichtingsplan VO en DO en OmgevingsvergunningCoproductieGemeente UtrechtTOP Vastgoed en Nevo Vastgoed (Van Der Vorm)
Ontwikkeling 'Initiatieven strook' en langzaamverkeersverbinding Werkspoorkwartier Utrecht2016-2019Recreatief pad (tussen NS station Zuilen en Werkspoorkatedraal) en ontwikkeling van bedrijfsruimten voor initiatieven in een startende, culturele of creatieve settingTransformatie van terrein van zware industrie naar meer stadsgerichte bedrijven (Werkspoorkwartier). Ontwerp en aanleg recreatief pad en uitgifte grond t.b.v. aangrenzende initiatieven (Vlampijpzone)CoproductieGemeente UtrechtHof van Cartesius, Gallery Colorado, Overvecht Vastgoed
Woningbouw Viconalocatie Utrecht2015-2017Nieuwbouw 206 wooneenheden (ca. 30 m2), herbouw monumentaal industrieel erfgoed (Vicona fabriek), ondergrondse parkeergarage en herinrichting openbare ruimteInformatie en consultatieGemeente UtrechtWoonfront Rotsoord Utrecht bv, StuWorld
Gebiedsontwikkeling voormalig ziekenhuislocatie Oudenrijn Utrecht 'Up Living'2014-2020Gedeeltelijke verbouw en gedeeltelijke nieuwbouw tot ca. 900 wooneenheden en ca. 2000 m2 voorzieningen (campus) op voormalig ziekenhuislocatie OudenrijnExploitatieovereenkomst, Stedenbouwkundig plan, Beeldkwaliteitsplan, Bestemmingsplan en InrichtingsplanInformatie en consultatieGemeente UtrechtSDK Vastgoed, Veluwezoom Verkerk Vastgoedontwikkeling en Van Beek en Partners Vastgoedbeleggingen
Woonwijk Vliegbasis Soesterberg2016-2018Deelproject betreft uitgifte bouwgronden (ca. 3 ha) aan Amersfoortsestraat en Dolderseweg en herbestemming VerkeerstorenGrondregeling, uitgiftecontracten (Dolderseweg bij inschrijving). Begeleiding onderzoek Conventionele Explosieve (CE ism ministerie van defensie en EODD) en Fauna en Flora onderzoekNiet van toepassingProvincie UtrechtAmersfoortsestraat: Stichting Philadelphia Zorg
Gebiedsontwikkeling Kop van Lombok Utrecht fase 22015-201693 middeldure huurappartementen. Herprogrammering uit eerder plan met koopappartementen en commerciële plint.Heronderhandeling uitgifteovereenkomst, omgevingsvergunning en afronding realisatie openbare ruimteInformatie en consultatieGemeente UtrechtBPD ontwikkeling BV, Syntrus Achmea
Sociale woningbouw Van Imhoffstraat Utrecht2014-201631 sociale huurappartementenOorspronkelijk plan: Herontwikkeling Hart van Lombok. Voormalig St. Antoniusklooster (monument) met dienstengebouw in eigendom van Mitros. Monumentaal klooster afgestoten, dienstengebouw sloop nieuwbouw van 31 huurappartementen. Startnotitie, ruimtelijke onderbouwing, VO, DO bouwplan, Uitgebreide projectprocedureInformatie en consultatie, (bij oorspronkelijk plan uitgebreidere participatie)Gemeente UtrechtMitros
Gebiedsontwikkeling Kop van Lombok Utrecht fase 12010-201585 appartementen, 3000 m2 bvo commerciële plint, ondergrondse parkeergarage en moskeeGrondregeling en uitgiftecontracten, herinrichting openbare ruimte, ondergrondse parkeergarage (230pp) op basis van Design en Build overeenkomstCoproductieGemeente UtrechtBPD Ontwikkeling BV
Nieuwbouw Politiekantoor Leidsche Rijn2009-2010Nieuwbouw huisvesting 2500 m2 bvo, tevens aanleg beveiligde buitenterreinenBinnen de organisatie: gebruikers overlegPolitie Regio Utrecht
Nieuwbouw Politiekantoor Houten2011-2013Nieuwbouw huisvesting 1000 m2 bvo, tevens aanleg beveiligde buitenterreinenProgramma van Eisen, financiële haalbaarheid, vraagspecificatie, Nieuwbouw op basis van Design en Build aanbestedingBinnen de organisatie: gebruikers overlegPolitie Regio Utrecht
Nieuwbouw Politiekantoor Doorn2011-2013Nieuwbouw huisvesting 1000 m2 bvo, tevens aanleg beveiligde buitenterreinenBinnen de organisatie: gebruikers overlegPolitie Regio Utrecht
Risicodragende woningbouwontwikkeling in eigen beheer in gemeente Mook en Middelaar2009-20177 vrijesector- (nog in ontwikkeling) en 7 starterswoningen (gerealiseerd) incl. aanleg openbare ruimteVan stedenbouwkundig plan tot realisatie en verkoopInformatie en consultatieTwan Toonen Bouwprojecten BV